2023 - 10 - 11

Säsongsinfluensa

Symtom, förebyggande åtgärder och behandling

Säsongsinfluensa, även känd som influensa, är en smittsam sjukdom orsakad av virus som drabbar miljontals människor varje år. Det är viktigt att vara medveten om influensa och hur man kan förebygga att bli smittad, särskilt under höst- och vintermånaderna när influensaviruset är mest aktivt. I den här artikeln kommer vi att utforska säsongsinfluensan, dess symtom, förebyggande åtgärder och behandlingsalternativ.

Symtom på säsongsinfluensa:

Säsongsinfluensa är en virusinfektion som främst påverkar luftvägarna och kroppen som helhet. De vanligaste symtomen på influensa inkluderar:

Feber: En plötslig hög feber, ofta över 40°C, är vanlig och kan vara det första tecknet på influensa. 
Frossa: Du kan känna dig frusen och svag om du har feber.
Muskelvärk
: Influensa kan orsaka allmän muskelvärk och trötthet.
Huvudvärk: En ihållande huvudvärk är ett vanligt symtom.
Halsont
: Ont i halsen är vanligt i början av sjukdomen.
Hosta: En torr eller slemhosta kan vara ihållande.
Trötthet: Extrem trötthet och svaghet är vanliga under influensan.

Förebyggande åtgärder:

Att förebygga influensa är viktigt för att minska risken för att bli sjuk själv men även spridning till andra. Här är några förebyggande åtgärder att överväga:

Influensavaccination: Ett årligt influensavaccin är det mest effektiva sättet att skydda sig själv och andra från influensa.

Handhygien: Tvätta händerna regelbundet med tvål och vatten, och använd handsprit om tvål och vatten inte är tillgängligt.

Undvik nära kontakt med sjuka personer: Om någon i din närhet är sjuk, försök att undvika nära kontakt.

Undvik att röra vid ansiktet: Att röra vid ansiktet, särskilt ögon, näsa och mun, kan överföra virus till din kropp.

Hosta och nys i armvecket: Genom att täcka mun och näsa när du hostar eller nyser minskar risken för att sprida viruset vidare till andra.

Behandling av säsongsinfluensa:

Om du redan har drabbats av influensa, finns det några steg du kan ta för att lindra symtomen och främja återhämtning:

Vila: Vila är viktigt för att hjälpa kroppen att bekämpa viruset.

Vätskeintag: Drick mycket vätska, som vatten och buljong, för att undvika uttorkning.

Läkemedel mot feber och smärta för vuxna: Det finns flera olika receptfria läkemedel. Exempel är läkemedel som innehåller paracetamol och läkemedel som tillhör gruppen NSAID, eller cox-hämmare, som lindrar både feber och smärta.

När ska jag söka vård?

De allra flesta som har influensa behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om något av följande stämmer:

  • Du har hög feber som inte går ner efter fyra dygn.
  • Du har hög feber som har gått ner och som sedan börjar stiga igen.
  • Du har symtom på influensa och är gravid, eller har något annat tillstånd eller tillhör en riskgrupp. 

Säsongsinfluensa är en sjukdom som påverkar många människor varje år. Genom förebyggande åtgärder som vaccination, god handhygien och att undvika nära kontakt med sjuka personer kan du minska risken för att bli smittad och hjälpa till att minska spridningen av viruset. Om du blir sjuk är det viktigt att vila, dricka mycket vätska och kontakta en läkare om symtomen förvärras.

Tillsammans kan vi arbeta för att minska påverkan av säsongsinfluensa och hålla oss friska och välmående under de kalla månaderna. Ta hand om dig själv och var uppmärksam på din hälsa för att förebygga och hantera influensan.