Om Vårdcentral Hjärtat

Din vårdgivare i Region Skåne

Boka besök

Experter på hälsa

Vårdcentral Hjärtat arbetar med uppdrag av Region Skåne. Här erbjuds det primärvård av personalen som bär på bred kompetens och långa erfarenheter inom vården.

Vårdcentral Hjärtat lägger mycket fokus på att etablera god kontakt med patienterna, bemöta de med förståelse samt öppen kommunikation. Vi tar hänsyn till patienten, respekterar hens integritet, värdighet samt autonomi.

Patientens hälsa här är vår vinst.

Vår målsättningen på Vårdcentral Hjärtat är att personalen arbetar systematiskt, tar ett övergripande ansvar, utgår från kvalitetsarbete som bidrar till en mer hållbar verksamhet samtidigt som vi strävar efter en ödmjuk utveckling.

Kontakta oss

Ditt val, din trygghet

Du som patient inom Region Skåne har möjlighet att välja vilken vårdcentral du vill tillhöra. Detta kallas för listning.

Detta val som görs är personligt samt finns för att du som patienten skall känna trygghet i valet av vårdcentral samt vårdgivare.

Ni är varmt välkomna att lista er hos oss på
Vårdcentralen hjärtat eller via våra e-tjänster på 1177.se.  

Välj oss som din vårdcentral