Astma KOL

Astma KOL

På Vårdcentral Hjärtat erbjuder vi en specialiserad astma-KOL mottagning där vårt erfarna team av läkare och vårdpersonal arbetar för att ge våra patienter den bästa vården och supporten för sina astma- och KOL-symtom.

Vi genomför noggranna utvärderingar för att fastställa diagnos och utforma individuella behandlingsplaner som är skräddarsydda efter varje patients behov. Vår mottagning erbjuder en mängd olika tjänster, såsom lungfunktionstester, rådgivning om inhalationsteknik och monitorering av symtom för att optimera behandlingen.Vi strävar efter att ge patienter verktyg för att bättre kontrollera sina symptom, minska exacerbationer och förbättra sin livskvalitet. 

Kontakta vår astma-KOL mottagning på Vårdcentral Hjärtat för att boka en tid och få skräddarsydd vård och support för dina astma- och KOL-behov.