2023 - 12 - 23

Covid-19 och säsongsinfluensa vaccination

Vad gäller just nu kring Covid-19 och säsongsinfluensa vaccination

Hos oss på vårdcentral Hjärtat kan du vaccinera dig mot säsongsinfluensa och covid-19. Covid-19 vaccin kan alla få hos oss och säsongsinfluensa finns för alla listade patienter.

Det finns ingen rekommendation om ytterligare vaccination för covid-19 om du är utan ökad risk att bli allvarligt sjuk, dvs om du är 0 till 49 år, eller du är 50 till 64 år och har vaccinerat dig någon gång förut. Då har de flesta redan ett bra skydd mot att bli allvarligt sjuk.

Du rekommenderas att vaccinera dig för säsongsinfluensa och covid-19 om du har en ökad risk att bli allvarligt sjuk.

Detta gäller om något av följande stämmer:

  • Du är 80 år eller äldre, eller bor på äldreboende.
  • Du är 65 år till 79 år.
  • Du är 18 år till 64 år med ökad risk att bli allvarligt sjuk.
  • Du är gravid.
  • Du är 50 år till 64 år och inte vaccinerad någon gång förut.
  • Du är 18 år eller äldre och har nedsatt immunförsvar.
  • Du är 0 till 17 år med någon sjukdom eller något annat som gör att en läkare rekommenderar vaccination.

Vi har både drop in och bokningsbara tider, boka via 1177 eller ring till oss på 042-442 47 00