Portfolio

Äldremottagning

2020-06-09T22:40:56+02:00

Har du diabetes är du välkommen till vår mottagning. Vi kallar till besök både hos diabetessjuksköterska och läkare regelbundet. Vi går igenom dina diabetesprover samt samtalar vi tillsammans angående din livssituation. Vi arbetar förebyggande för att undvika komplikationer så som njurskador, hjärt- och kärlsjukdomar, fotsår samt nervskador. [...]

Diabetes

2020-06-06T23:27:47+02:00

Har du diabetes är du välkommen till vår mottagning. Vi kallar till besök både hos diabetessjuksköterska och läkare regelbundet. Vi går igenom dina diabetesprover samt samtalar vi tillsammans angående din livssituation. Vi arbetar förebyggande för att undvika komplikationer så som njurskador, hjärt- och kärlsjukdomar, fotsår samt nervskador. [...]