Vi följer Regions Skånes prisplan är.

Vuxna 200 kr

Barn & Ungdomar upp till 20 är besöket avgift fritt

Vuxna 85+ är besöket avgift fritt.